Bevara Tänderna

Bra att upptäcka hålen tidigt

Små hål som upptäcks tidigt kan avstanna med hjälp av förebyggande behandling, vilket innebär att du inte behöver laga tanden. Den mest hållbara tanden är alltid den friska och olagade. Ju mer en tand lagas desto mer försvagad blir den.

Varje gång du äter eller dricker något annat än vatten så bildas det syra i munnen, saliven neutraliserar syran. Om tänderna får vila några timmar mellan varje gång du stoppar något i munnen så hinner saliven stoppa syraattacken och reparera den uppkomna skadan på tänderna. Därför är det viktigt att inte småäta, tänderna klarar ca 5 intag per dag.

Det är viktigt att borsta tänderna 2 gånger per dag med fluortandkräm samt rengöra mellan tänderna en gång per dag. Ibland behövs extra fluortillskott för att stärka tänderna t ex om du har nedsatt salivsekretion, stora lagningar eller brokonstruktioner.

Att besöka oss i tandvården regelbundet är viktigt. Karies känns ofta inte och ett litet hål kan bli större utan att du märker något förrän hålet är så stort att du får ont. Då krävs oftast en omfattande behandling för att kunna behålla tanden.

 
   
Karies