Bevara Tänderna

Tandhygienist
– tandvårdens friskvårdare

Tandhygienisten är en legitimerad yrkesutövare som arbetar självständigt. Tandhygienistens roll i tandvårdsteamet är munhälsovårdarens med fokus på förebyggande vård dvs förhindra att tandsjukdomar uppstår i munnen, behandla redan uppkomna skador.

Tandhygienister arbetar såväl inom folktandvård som privat tandvård eller som egen företagare med egen mottagning. Såväl barn som vuxna behandlas.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Genomföra regelbundna undersökningar av munstatus, ta röntgenbilder, diagnostik och behandling av karies och parodontit (tandlossningssjukdom).
 • Ta saliv- och bakterieprover.
 • Att utföra olika former av fluorbehandlingar för att stärka tänderna.
 • Avlägsna såväl ytlig som djupt liggande tandsten, beläggningar och överskott av fyllning.
 • I samband med behandling ge bedövning.
 • Lokal behandling med antimikrobiellt medel.
 • Individanpassad information och instruktion angående den viktiga egenvården.
 • Avlägsna karies utan att borra (speciell gel penslas på tanden). Vävnadsvänlig metod som kan användas på vissa hål.
 • Utföra provisoriska fyllningar.
 • Arbeta med tobaksavvänjning.
 • Utföra kostutredningar.
 • Tandhygienisten är den som inom tandvårdsteamet ansvarar för uppsökande tandvård till äldre, funktionshindrade och vårdtagare inom omsorgen.
 • Utföra estetisk tandvård såsom borttagning av missfärgningar, tandblekning, putsa och polera tänder och fyllningar.
 • Applicering av tandsmycke.
 • Receptförskrivningsrätt på fluorprodukter, vissa antimikrobiella och smärtstillande preparat.
 • Fissurförsegling dvs lägga plast i groparna på nyuppkomna kindtänder.
 • Behandling av känsliga tandhalsar.
 • Analysera, utreda och dokumentera behov av munhälsovårdande insatser och utvärdera insatta åtgärder.
 • Föreläsa och informera om munhälsa till olika grupper i samhället t ex föreningar, skolor och sjukvårdspersonal.
Behandling