Bevara Tänderna

Behåll tänderna
i ursprungligt skick…

Företagsnamnet
Företaget Bevara Tänderna Ann-Christin Eliasson AB bildades 2006. Företagsnamnet "Bevara Tänderna" syftar på den huvudsakliga verksamheten: Strävan att behålla tänderna i ursprungligt skick genom att motverka tandsjukdomar.

Modern tandvård
Tandvården har förändrat karaktär från att ha varit uttalat reparativ (åtgärda uppkomna skador, t ex laga alla hål) till att bli mer och mer hälsoövervakande och förebyggande (t ex försöka få små hål att avstanna). Vi tandhygienister utgör med vårt hälsoinriktade arbete i dag en självklar och nödvändig resurs i tandvården. I modern tandvård arbetar tandhygienister och tandläkare i team. Jag har ett mycket bra samarbete med många tandläkare, vi remitterar till varandra. Den ena yrkesgruppen utesluter inte den andra, vi kompletterar varandra.

Du bestämmer själv - Remiss krävs inte längre
Du behöver numera ingen remiss för att besöka en tandhygienist utan kan själv ta kontakt.

IVO - Tillsynsmyndighet
Som legitimerad yrkesutövare så arbetar jag under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). All behandling skall ske enligt "vetenskap och beprövad erfarenhet". Genomgår regelbunden kvalitetssäkring. Innehar patientförsäkring.

Ansluten till försäkringskassan
Företaget är anslutet till försäkringskassan och därmed till tandvårdsförsäkringen vilket innebär att försäkringskassan lämnar ersättning med ett fastställt belopp för olika åtgärder. Beloppet som försäkringskassan betalar dras automatiskt från din totala tandvårdsräkning.

Modern utrustning
Jag har investerat i en modern utrustning, har bl.a. en behandlingsstol med tempurklädsel (tryckavlastande, formar sig efter kroppen) för att kunna erbjuda dig största möjliga avslappning. Utför tandblekning med lampa. Har digital röntgen, databaserat journalsystem m.m.

Extern verksamhet
Bedriver även viss extern verksamhet såsom föreläsningar mm.

Behandlingsstol